7
200.0€ από 99€
38
330€
36
250€
51
210€
80
155€
64
90.0€ 27€
105
100.0€ 20€
351
72.0€ από 24€
65
50.0€ 17€
40
100.0€ 29€

Τεστ ΠΑΠ & Πλήρης Γυναικολογικός Έλεγχος.

Δρ. Συρράκος Απ.Παναγιώτης

Νέο Ηράκλειο
124
30.0€ από 10€
90
25.0€ 13€
83
120.0€ 35€
74
400.0€ 65€
70
70.0€ 15€
129
100.0€ 50€
381
82.0€ 35€
48
650.0€ από 59€
206
1200.0€ 40€
147
39.0€ από 13€
257
32.0€ 16€
195
20.0€ 8€
175
15.0€ από 7€
55
2400.0€ 59€
86
38.0€ 15€
8.0€ 4€
8.0€ 4€
10.0€ 5€
10.0€ 5€
32
205€
6
200.0€ από 100€
10
50.0€ 25€
9
50.0€ 17€
30
100.0€ 17€
26
80.0€ από 14€
23
120.0€ από 40€
36
180€
50
195€
28
270€
43
280€
26
270€
30
340€
26
295€
44
280€
32
330€