72
150.0€ 40€
58
396.0€ 44€
440
5.0€ από 3.5€
293
8.0€ από 3.9€
12
20.0€ από 10€
27
40.0€ 19€

Έλεγχος & πλήρης καθαρισμός δοντιών.

Οδοντιατρικό Κέντρο Περιστερίου.

Περιστέρι
29
40.0€ 20€
427
100.0€ 20€

Full Body Relax Massage 60’

Relax & Health Massage Therapy

Μελίσσια
43
35.0€ 12€
12
22.0€ 11€
20
20.0€ 9.9€
44
50.0€ 35€
17
11.0€ από 4€
19
250.0€ 45€
38
180.0€ 95€
46
40.0€ 19€
78
50.0€ 20€
114
195.0€ από 28€
54
10.0€ από 8€
72
85.0€ από 15€

Τεστ ΠΑΠ & Πλήρης Γυναικολογικός Έλεγχος.

Δρ. Συρράκος Απ.Παναγιώτης

Νέο Ηράκλειο
136
30.0€ από 10€
48
640.0€ 23€
47
680.0€ 19€
60
165.0€ 24€
75
80.0€ 25€
60
100.0€ από 25.9€
127
1200.0€ 28€
99
25.0€ 15€
99
138.0€ 23€
34
100.0€ 20€
56
50.0€ 15€
71
75.0€ 24.9€
31
35.0€ από 14.9€
97
60.0€ 25€
49
198.0€ 25€
45
60.0€ 17€
32
220.0€ 20€

Cryolipolysis & Cavitation.

Medi Collagen

Σύνταγμα
88
100.0€ από 25.9€
16
350.0€ 55€
95
400.0€ 65€
27
550.0€ από 55€
28
220.0€ 20€
26
200.0€ από 49€
365
198.0€ 40€
54
200.0€ από 49€